Logo autorki gabinet stomatologiczny Boryczko

Autorki Gabinet Stomatologiczny

Nowoczesna stomatologia z tradycjami. Zapraszamy do Autorskiego Gabinetu Stomatologicznego Boryczko (AGSB) w Starej Miłosnej. Przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi i materiałów, nasi lekarze przeprowadzają zabiegi z zakresu:W AGSB prowadzimy także diagnostykę w formie radiowizjografii W AGSB każdy pacjent znajduje się pod opieką zespołu stomatologów różnych specjalności, współpracujących ze sobą w celu przygotowania optymalnego planu leczenia, który jest następnie pacjentowi przedstawiany i dogłębnie tłumaczony przez lekarza prowadzącego. Stworzenie AGSB jest inicjatywą Wojciecha Boryczko, lekarza dentysty, który łączy wieloletnią, rodzinną tradycję stomatologiczną, zapoczątkowaną przez matkę Stefanię Boryczko, z własnym zamiłowaniem do innowacji i ciągłego rozwoju. Wojciech Boryczko jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, a także prowadząc badania do pracy doktorskiej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i protetyce. Wojciech Boryczko jest także współzałożycielem i kierownikiem medycznym Centrum Stomatologii Medexcellence w Mińsku Mazowieckim, które w ciągu 7 lat swego istnienia pomogło już ponad kilkunastu tysiącom pacjentów i z którym AGSB prowadzi stałą współpracę.